top of page
Пошук

CINO (Chief Innovaion Officer), хто він та коли потрібен компанії?

Оновлено: 25 жовт. 2020 р.


CINO

Chief Innovation Officer ( Директор з інновацій) відносно нова позиція в структурах менеджменту, але за останні роки вона почала набирати вагу та користуватися попитом зі сторони бізнесу. Спробуємо розібратися чи потрібен він взагалі, та яка його роль і зони відповідальності?


Запит на професійних менеджерів, які б керували процесом інновацій в компанії пояснюється швидкістю змін у сучасному бізнес-середовища та поведінки споживача під які відбуваються під впливом технологій глобалізації, тотальної цифровізації.

Для забезпечення сталої конкурентної переваги, сьогодні від бізнесу вимагається одночасно шукати нові підходи у продуктах, клієнтському сервісі, експериментувати з цифровими бізнес-моделями, процесами та технологіями виробництва, трансформації організаційних структур, тримаючи у фокусі не тільки прямих конкурентів, но і стартап екосистему яка може бути джерелом раптових змін на полі гри компанії.


Треба зазначити що в контексті інновацій розуміється не тільки радикально нові ініціативи, а також ітераційні покращення існуючих процесів та продуктів. Показником здорової інноваційної культури в компанії, особливо якщо вона використовує LEAN методологію, є системна робота з покращеннями в кожному функціональному підрозділі.


На ранній стадії розвитку бізнесу, як правило власник або СЕО є джерелом натхнення та адміністратором зусиль команди, але з ростом компанії таких ініціатив може ставати значно більше що ускладнює їх координацію, або навпаки, інтенсивність інновацій знижується за рахунок бюрократизації процесів, внутрішньої "політики" що призводить до втрати гнучкості компанії, ринкового темпу, відсутності сучасних компетенцій.

Саме в цих випадках доречна поява Chief Innovation Officer в структурі.


Головними завданнями CINO ролі є створення умов, інтенсифікація та оркестрація процесу інновацій в компанії, від зародження ідей до інтеграції створених рішень операційну діяльність ( вивод на ринок продуктів), заради отримання конкурентної переваги.

Виходячи з цього директор з інновацій повинен фокусуватися на 3х ключових напрямках:

 1. Побудова процесів та системи управління інноваціями;

 2. Формування відносин з зовнішніми екосистемами;

 3. Залучення інтелектуального капіталу до компанії;

Декілька речень про кожен напрямок.


До Процесів та системи управління інноваціями входять наступні задачі:

 • Розробка та донесення до працівників компанії стратегії інновацій, яка у свою чергу повинна бути узгоджена з місією, цінностями та загальною корпоративною стратегією;

 • Впровадження внутрішньої культури толерантної до ризику в якій однаково підтримуються досягнення та невдалі спроби, але критикується бездіяльність;

 • Поширення використання в компанії методології які забезпечують клієнто-центричний та гнучкий підхід у роботі з ідеями, а саме дизайн-мислення, lean startup, agile;

 • Формування необхідного рівня підтримки зі сторони стейкхолдерів та забезпечення необхідними ресурсами інноваційні команди;

 • Побудова системи та процесів для вільного обміну досвідом, знаннями та ідеями всередині компанії;

 • Розробка релевантних фінансових та процесних КРІ для оцінки ефективності інвестицій та бенчмарнкіг по індустріям;

 • Створення процесів та середовища для розвитку, валідації та масштабування гіпотез та ідей, на кшталт внутрішньо-корпоративних інкубаторів. Загальне пришвидчення проходження ідеї від валідації потреби до тестування на ринку і прийняття рішення про масштабування на ринку;

 • Управління портфелем інновацій;

 • Супровід пілотування та впровадження відібраних інновацій у операційну діяльність або запуск на ринок нових продуктів та сервісів;

Побудова відносин з зовнішніми екосистемами в форматі відкритих інновацій

 • Оцінка потенціалу та запуск корпоративних акселераторів для співпраці зі стартап-екосистемою;

 • Побудова відносин з центрами компетенцій такими як дослідницькі інститути, R&D центри, виробничі площадки, тощо;

 • Ініціація, оцінка та налагодження партнерства з гравцями своєї або суміжних індустрій для спільної розробки, патентування та комерціалізації ресурсоємних ініціатив;

 • Побудова відносин з клієнтами для спільної роботи над пошуком рішень для їхніх проблем;

Залучення інтелектуального капіталу

 • Спільно з функціональним керівниками формування розуміння перспективних компетенцій в яких може мати потребу компанія;

 • Організація процесу отримання необхідних сучасних знань R&D командами, доступу до навчальної бази, процесів сертифікації;

 • Залучення зовнішніх експертів для роботи над проектами;

 • Побудова співпраці з освітніми закладами для залучення молодих спеціалістів та роботи над цікавими проектами для компанії в рамках навчального процесу;


Так, компанія може обійтися і без ролі директора з інновацій та розподілити функції між іншими керівниками, але якщо ви дійсно бажаєте бути інноваційними, то вам потрібна людина яка буде зацікавлена мотивувати та допомагати бізнесу бути інноваційним не на словах, а на ділі. Таким партнером компанії може стати CINO - директор з інновацій!

125 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page